Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Ομάδα εργασίας για την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου εκδόσεως αδειών για σταβλικές εγκαταστάσεις

Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για απαλλαγή από χρονοβόρα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθεί το κόστος για την κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων.
 
Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου Μπόλαρη στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Δημητρίου Κωνσταντόπουλου σχετικά με τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της μη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων από το Δασαρχείο Αμφιλοχίας.
 
"ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 
 
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
 
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Από την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο όσοι κτηνοτρόφοι ήρθαν, κύριε συνάδελφε, έθεσαν το ίδιο ζήτημα -ανάμεσα σε όλα τα άλλα- το πρόβλημα, δηλαδή, το οποίο έχει η αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, των κτηνοτροφικών εγκασταστάσεων. 
 
Το νομοσχέδιο είναι σχετικά καινούργιο. Ψηφίστηκε το 2012. Είναι, όμως, σύνθετο. Έχει μία μεγάλη γραφειοκρατία και δημιουργεί ζητήματα σαν και αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Αρκεί να σας πω ότι ενώ οι σταβλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρήζουν αδειοδότησης, είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες, οι άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τον υφιστάμενο νόμο είναι μόνο μερικές εκατοντάδες. 
 
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το Υπουργείο. Έχει δοθεί εντολή για τη συγκρότηση επιτροπής, στην οποία δεν θα συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κτηνοτρόφων, η οποία στόχο θα έχει να φέρει εισήγηση απλούστευσης της διαδικασίας, απαλλαγής από χρονοβόρα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και, βέβαια, να μειωθεί το κόστος για την κατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων, πράγμα το οποίο δημιουργεί τεράστια ζητήματα στον κτηνοτροφικό τομέα. 
 
Θα πρέπει, βέβαια, να σας πω ότι επειδή ακριβώς το νομικό πλαίσιο δημιούργησε αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε, υπήρξε στον τελευταίο νόμο για τους βοσκοτόπους μια παρέμβαση με την οποία δόθηκε παράταση δεκαοκτώ μηνών για να μην αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι προβλήματα με τις σταβλικές εγκαταστάσεις, αλλά και με τις επιδοτήσεις τους, έτσι ώστε στο διάστημα το οποίο μεσολαβεί, να έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στην κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε. Να παρέμβουμε, δηλαδή, στην κατεύθυνση της τροποποίησης του υφισταμένου νομικού πλαισίου, για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ταχύτερους χρόνους και, βέβαια, να ελαφρύνουμε τους κτηνοτρόφους από δυσβάσταχτα βάρη, γιατί έχει και αυτό το χαρακτηριστικό η υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
Στο ζήτημα το οποίο αναφερθήκατε, θα πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση με την Αιτωλοακαρνανία γίνεται και στοχευμένα. Υπάρχει θέμα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και για ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στα ορεινά της χώρας και έχει τεθεί στο τραπέζι από την Αιτωλοακαρνανία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στην ίδρυση και λειτουργία σφαγείων με σκοπό τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων, ώστε να έχουν πρόσβαση χωρίς να έχουν τεράστια κόστη μεταφοράς σε σφαγείο.
Ευχαριστώ πολύ.
 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 
 
Κύριε συνάδελφε, η προσέγγιση την οποία έχω στα ζητήματα, θέλω να είναι θετική και όχι καταστροφολογική. 
 
Κάνατε μια ερώτηση. Σας απάντησα ότι το Υπουργείο έχει καταγράψει το ζήτημα και πως κινείται για την επίλυσή του. Επιμένετε. Αφού επιμένετε, θα σας πω ότι η ερώτηση όταν αφορά τα δασαρχεία, δεν απευθύνεται σε αυτό το Υπουργείο. Άλλο Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα δασαρχεία. Σας λέω, όμως, ότι το πλαίσιο του νόμου που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι γραφειοκρατικό κι έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. 
 
Με καταγεγραμμένες ανάγκες για έκδοση εκατόν τριάντα, εκατόν σαράντα χιλιάδων αδειών, έχουν εκδοθεί εξακόσιες δεκατρείς. Αυτό είναι το πλέγμα. Είναι απόλυτα αναποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως σας εξήγησα, κινούμαστε για να το αλλάξουμε. Δουλεύει η Επιτροπή. 
 
Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει αντιπολίτευση. Ωραία. Έχει σημασία ο κόσμος, οι πολίτες, οι οποίοι μας ακούν, να καταλαβαίνουν ότι στον τόπο αυτό πέρα από το παιχνίδι της μεταφοράς ευθυνών από τη μια πτέρυγα στην άλλη, γίνονται θετικά πράγματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας στον κτηνοτροφικό τομέα, στον αγροτικό τομέα, στον μεταποιητικό τομέα, οι οποίοι διαπρέπουν και οι οποίοι έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 
 
Είναι πεποίθηση και της Κυβέρνησης και του ομιλούντος προσωπικά, αλλά και της κοινωνίας, ότι ο παραγωγικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, έχει όλες τις δυνατότητες για την παραγωγή πλούτου, για τη στήριξη των οικογενειών, των ανθρώπων που επιχειρούν, των τοπικών οικονομιών, της εθνικής οικονομίας, με πιστοποίηση προϊόντων, με εξαγωγές.
 
Γι’ αυτό μόνο πέντε σημεία θα σας πω, στα γρήγορα, για τις προκλήσεις που έχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης. Τη στήριξη της συνεργασίας με τις ομάδες-παραγωγούς και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης. Τη στήριξη καθετοποίησης της παραγωγής και στον κτηνοτροφικό και στον αγροτικό τομέα. Τη στήριξη της πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων με συγκεκριμένες δράσεις και χρηματοδότηση, στην κατεύθυνση που είπαμε προηγουμένως. Την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και στις κτηνοτροφικές και στις αγροτικές μονάδες. Και -κάτι το οποίο μπαίνει και με ιδιαίτερη ένταση το υπογραμμίζω- συλλογική χρήση κι επεξεργασία αποβλήτων και από τις κτηνοτροφικές και από τις μεταποιητικές μονάδες. Συγκεκριμένα χρήματα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους παραγωγούς.
 
Ευχαριστώ πολύ.

ΑρχείοΝέων