Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Προτροπή στους παραγωγούς, για την αναζήτηση αποζημιώσεων με βάση τα ΠΣΕΑ

Μάρκος Μπόλαρης: Προτροπή στους παραγωγούς των περιοχών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, για την αναζήτηση αποζημιώσεων με βάση τα ΠΣΕΑ, ώστε να κατατεθούν οργανωμένα πλήρως αιτιολογημένοι φάκελοι.
 

ΑρχείοΝέων