Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

"Συμμετέχω" - Μ. Μπόλαρης - Πολιτική και οργανωτική ολομέλεια

"Συμμετέχω" Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση για τη Μακεδονία: 

Πολιτική και Οργανωτική Ολομέλεια των υποψηφίων Περιφερειακών συμβούλων και των εθελοντών της Κίνησης.

Συνεχίζουμε, συμμετέχουμε για τη δημοκρατία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την διάσωση της κοινωνικής συνοχής.

Μαζί με τους δημοκρατικούς πολίτες, με πρόταση συνεργειών για την συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφικής συμμαχίας, δημοκρατίας, αλλαγής, προόδου.
Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση για τη Μακεδονία: 

Πολιτική και Οργανωτική Ολομέλεια των υποψηφίων Περιφερειακών συμβούλων και των εθελοντών της Κίνησης.
Συνεχίζουμε, συμμετέχουμε για τη δημοκρατία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την διάσωση της κοινωνικής συνοχής.

Μαζί με τους δημοκρατικούς πολίτες, με πρόταση συνεργειών για την συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφικής συμμαχίας, δημοκρατίας, αλλαγής, προόδου.

 

ΑρχείοΝέων